HID Ateşleyiciler ( İgnitörler)

Yüksek Basınçlı Metal Halide Ve Sodyum Buharlı  Lamba Ateşleyicisi

Fna 600 220-240v 50/60 Hz

Paralel sistemler için HID Ateşleyiciler

Ürün Verileri

Genel Bilgiler ( General İnformation )

 

Sistem Özellikleri ( System Features )

Ürün Kodu
Product  Code

FNA 600

Çalışma Güç HI (Metal Halide )
operation Power HI ( metal Halide)

150 – 1000 W

Lamba Türü
Lamps Type

SON-T / NAV-T  HIT-T / RNP-T

SHP – HPS

Çalışma Güç MB (Sodyum Buharlı )
operation Power HI ( Sodium Vapor)

150 – 1000 W

Lamba Sayısı
Lamps Number

1 Adet

Kablolama ( Cabling )

 

Çalışma Ve Elektriksel Bilgiler ( Study and electrical information )

Kablolama Kapasitesi
Cabling Capacity

 35 nF

Çalışma Gerilimi
Operating Voltage

220 ~ 240 V Ac

Max. Ateşleyici Balast Arası Kablo Uzunluğu
Max.Ballast İgnitor Cable Length

2 Mt

Çalışma Frekansı
Operating Frequency

50 – 60 Hz

Max. Ateşleyici Lamba Arası Kablo Uzunluğu
Max.Lamps İgnitor Cable Length

10 Mt

Ateşleme Gerilimi
İgnition Voltage

3,5 – 5 kVs

Bağlantı Konnektör Tipi
Connection Connector type

Vida- Klemens
Screw

Max. Çalışma Akımı
Max. Operation Curent

0,30 A

Kablo Bağlantı Kesiti
Cabling cross section

0,75 – 2,5 mm2

Ateşleme Darbe Sayısı
İgnition Pulse Number

2

Sıcaklık ( Heat )

 

Ateşleme Darbe Açıları
Pulse İgnition  Angles

90 – 180 oel

 Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. operating temperature

105 oC

Ateşleme Başlama Gerilimi
İgnition Starting Voltage

198 V

 Min. Çalışma Sıcaklığı
Min. operating temperature

-20 oC

Max. Yük Kapasitansı
Max. Load Capacitance

1500 pF

 Max. Depolama Sıcaklığı
Max. Storage temperature

85 oC

Ürün Ambalaj ( Product Packaging )

 Min. Depolama Sıcaklığı
Min. Storage temperature

-20 oC

Ürün Muhafazası
Product Packaging

Plastik
Plastic

Ürün Onay Ve Sertifika

( Product approval and certificate )

 

Ürün Ağırlığı
Product weight

0.120 kg

 

Ürün Onay Ve Sertifika
Product Approval and Certificate

CE – ISO

Bağlantı Krokisi  ( Wiring Diagram )

220-240 Vac

     

 

 

 

 

 

 

Önemli Not:  Ateşleme Yardımcı Sargılı Balastlarda Kullanılır ( Üç Uçlu Balastlar ile birlikte Kulanılır.)

Ürün Boyutları (Product dimensions )