HID Ateşleyiciler ( İgnitörler)

Yüksek Basınçlı Metal Halide Lamba Ateşleyicisi

 

Fet 3500 360-400v 50/60 Hz

Paralel sistemler için HID Ateşleyiciler

 

Ürün Verileri

Genel Bilgiler (General İnformation)

 

Sistem Özellikleri ( System Features )

Ürün Kodu
Product  Code

FET 3500

Çalışma Güç HI (Metal Halide )
operation Power HI ( metal Halide)

1000 – 3500 W

Lamba Türü
Lamps Type

HPI-HSI-HQI

Kablolama ( Cabling )

 

Lamba Sayısı
Lamps Number

1 Adet

Kablolama Kapasitesi
Cabling Capacity

 35 nF

Çalışma Ve Elektriksel Bilgiler ( Study and electrical information )

Max. Ateşleyici Balast Arası Kablo Uzunluğu
Max.Ballast İgnitor Cable Length

4 Mt

Çalışma Gerilimi
Operating Voltage

365 ~ 415 V Ac

Max. Ateşleyici Balast Arası Kablo Uzunluğu
Max.Lamps İgnitor Cable Length

4 Mt

Çalışma Frekansı
Operating Frequency

50 – 60 Hz

Bağlantı Konnektör Tipi
Connection Connector type

Vida- Klemens
Screw

Ateşleme Gerilimi
İgnition Voltage

3,5 – 4 kVs

Kablo Bağlantı Kesiti
Cabling cross section

0,75 – 2,5 mm2

Max. Çalışma Akımı
Max. Operation Curent

0,30 A

Sıcaklık ( Heat )

 

Ateşleme Darbe Sayısı
İgnition Pulse Number

2

 Max. Çalışma Sıcaklığı
Max. operating temperature

105 oC

Ateşleme Darbe Açıları
Pulse İgnition  Angles

90 – 180 oel

 Min. Çalışma Sıcaklığı
Min. operating temperature

-20 oC

Ateşleme Başlama Gerilimi
İgnition Starting Voltage

360 V

 Max. Depolama Sıcaklığı
Max. Storage temperature

85 oC

Max. Yük Kapasitansı
Max. Load Capacitance

1500 pF

 Min. Depolama Sıcaklığı
Min. Storage temperature

-20 oC

Ürün Ambalaj ( Product Packaging )

Ürün Onay Ve Sertifika

( Product approval and certificate )

Ürün Muhafazası
Product Packaging

Plastik
Plastic

Ürün Onay Ve Sertifika
Product Approval and Certificate

CE – ISO

Ürün Ağırlığı
Product weight

0.150 kg

 

 

 

Bağlantı Krokisi ( Wiring Diagram )                                                               

 fet-3500-2

370-415 vac

Ürün Boyutları ( Product Dimensions )

fet-3500-3

pdf-indir